Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG HƯNG KÝ

  • EMC-VNMáy lọc dầu GLobecore
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

Một số máy MRI sử dụng ở Việt nam

EMC-VN giới thiệu một số MRI của các hãng lớn được sử dụng ở Việt nam. Tuỳ theo loại mà dải tần cộng hưởng có thể là vài MHz đến hàng chục MHz với yêu cầu của hệ số bảo vệ sóng >70dB (tức có thể chắn được tới 99,9% cường độ sóng tới).

EMC-VN giới thiệu một số MRI của các hãng lớn được sử dụng ở Việt nam. Tuỳ theo loại mà dải tần cộng hưởng có thể là vài MHz đến hàng chục MHz với yêu cầu của hệ số bảo vệ sóng >70dB (tức có thể chắn được tới 99,9% cường độ sóng tới).

TT Hitachi Toshiba Siemens GE Philips
1 Echelon - 1.5 T OPART 0.35T Magnetom CONCERTO 0.2T GE LUNAR E-Scan 0.2T PANORAMA 0.23T
2 APERTO 0.4T EXCELART 1.5T Magnetom RHAPSODY 1T ARTOSCAN M  0.2T PANORAMA 0.6T
3 AIRIS Elite 0.3T FONAR Magnetom HARMONY 1T Signa PROFILE/I 0.2T PANORAMA 1.0T
4 AIRIS mate 0.2T The Stand-Up MR 0.6T Magnetom SYMPHONY1.5T Signa PROFILE/o 0.2T INTERA 0.5, 1.0, or 1.5 T
5 Echelon - 1.5 T Quad 12000 0.6T Magnetom SONATA 1.5T Signa OVATION 0.35T INTERA CV 1.5T
6 ECHO 0.3T Magnetom ALLEGRA 3T Signa SP/I 0.5T INFINION 1.5T